آموزش به پزشکان

تاریخ 1396/01/28 زمان 09:05:49 بازدید 1222

افلاطون معتقد است که «عالی‌تر و مقدستر از آموزش و پرورش فنی نیست» و در اثر آموزش و پرورش، جسم و روح انسان، به بلندترین پایه جمال و کمال می‌رسد.

با مطالعه تاريخ در مي يابيم كه پيشرفت نسل انسان ها، حاصل يادگيري و دانش آموزي بوده است. در دنياي امروز آموزش مهمترين چيز در دنيا محسوب مي شود زيرا دنياي امروز كه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفتهای صنعتی روز به روز در حال تغيير است و حركت بدون آموزش در راستاي اين تغييرات كاري پر زحمت و مشكل به شمار مي رود لذا تمامي سازمانها به عنوان راه حل بهسازي و آموزش منابع انساني را سر لوحه كار خود نموده اند.

فرآيند يادگيري مي تواند در تمام طول عمر ادامه داشته باشد و انسان ها را به طور پيوسته در روند بهبود و پيشرفت قرار دهد.  در عصر حاضر آموزش و پرورش با زيستن انسان همراه شده است . در اين راستا بيمارستان صارم براي ارتقاء مهارت و دانش پزشكان و كاركنان خود از ديرباز گام موثري را برداشته است. اين سازمان آموزش را وظيفه اساسي خود دانسته و آن را يك فرآيند مداوم و هميشگي در نظر داشته است. لذا براي يادگيري و كسب مهارت هاي جديد اين سازمان آموزشي را امري موقت و تمام شدني نمي داند و كمك به پزشكان و كاركنان را در جهت پيشرفت و بهبود توانائي هاي شغلي را يكي از مسئوليت هاي مهم خود مي داند زيرا  با توجه به تغییرات سریع و عمیق علمی و ورود تكنيك ها و روش هاي جديد آموزش مداوم یک ضرورت غیرقابل انکار در کلیه رشته­ها و مشاغل به خصوص در رشته­های علوم پزشکی بشمار می رود.

بيمارستان صارم از ابتدا بيمارستان و سازمان خود را به عنوان يك سازمان تبديل كننده در نظر داشته است و آموزش و پژوهش را به عنوان ضرورت انكارناپذير پذيرفته است.