کودکان

تاریخ 1395/10/14 زمان 14:51:34 بازدید 2670
  • بخش بستري كودكان

 

 

اين بخش 24 ساعته فعال بوده و كودكان خدمات مورد نياز خود را دريافت می كنند. 

اکثر بیماران با همراه بستری می گردند و تحت مراقبت قرار می گیرند. در این بخش قابليت بستري كودكان با بيماري هاي داخلي، عفوني و كودكاني كه كانديد هر نوع عمل جراحي مي باشند وجود دارد.