IVF دپارتمان

تاریخ 1395/10/24 زمان 12:28:56 بازدید 2971

خدمات ارائه شده در این بخش عبارتند از:

 • انجام ICSI (عملی است که طی آن یک اسپرم به صورت مکانیکی وارد سیتوپلاسم تخمک می شود و جنین های حاصله تا روز انتقال جنین در داخل انکوباتور نگهداری می شوند).
 • IVF (در این روش اسپرم و تخمک در محیط کشت آزمایشگاهی کنار هم قرار می گیرند تا خود به خود لقاح صورت پذیرد)
 • MZ (در این روش همزمان با تخلیه فولیکولی، تخمک ها با اسپرم تزریق شده و تخمک های لقاح یافته حاصل، از طریق لاپاراسکوپی وارد لوله رحمی بیمار می گردد).
 • ET (انتقال جنین های تشکیل شده در روز دوم یا سوم بیمار)
 • VITRIFICATION (در این روش جنین ها به کمک محیط کشت مخصوص فریز و در مخازن خاص نگهداری می شوند)
 • FET (جنین های فریز شده پس از خروج از انجماد و پس از بررسی کیفیت آن ها، به بیمار منتقل می شوند)
 •  فریز اسپرم (در این روش نمونه مایع منی یا بیوپسی از بیضه بیمار فریز می شود و در مخازن مخصوص به مدت طولانی نگهداری می گردد)
 • IVM (به دست آوردن تخمک از فولیکول های با قطر پایین و کشت و بالغ کردن تخمک ها در شرایط آزمایشگاهی و سپس تزریق تخمک ها با اسپرم به منظور تشکیل جنین)
 • TESE (در این روش در مردان، به منظور تایید وجود اسپرم در بافت بیضه از طریق جراحی باز، نمونه تهیه می گردد)
 • PESA (در این روش در مردان توسط یک سرنگ و بدون جراحی باز اسپرم استخراج می گردد)
 • PGD (جدا کردن یک یا دو بلاستومر اولیه از جنین روز سوم و انتقال آن به بخش ژنتیک به منظور تعیین جنسیت یا تشخیص بیماری های ژنتیکی)
 • چسب جنین گاهی اوقات برای اینکه شانس باروری بالا رود از محیط کشت خاصی (قندی) استفاده می شود تا جنین بهتر در مجاورت دیواره رحم قرار گرفته و فرصت جذب داشته باشد.
 • لیزر هچینگ (باز کردن قسمت پوسته اطراف جنین در آزمایشگاه در صورت ضخیم بودن پوسته به وسیله لیزر)
 •  انجماد اسپرم (برای بیماران خاص مانند افرادی که شیمی درمانی انجام می دهند و تعداد اسپرم هایشان رو به کاهش است برای حفظ بارداری در آینده، اسپرم ها ذخیره و فریز می شوند.
 •  آناليز اسپرم (شستشوی نمونه منی همراه با آنالیز آن از لحاظ ماکروسکوپی و چگونگی حرکت اسپرم و مورفولوژی آن و گزارش تعداد اسپرم موجود در نمونه)
 • انجماد تخمك: براي بيماران خاص براي حفظ باروري در آينده سلول هاي تخك فريز مي گردد.
 • انجماد بافت تخمدان: برداشتن بخش كوچكي از بافت تخمدان به منظور انجماد و حفظ باروري در آينده
 • PCT (بررسی ترشحات دهانه رحم پس از نزدیکی از لحاظ وجود یا عدم وجود اسپرم و چگونگی حرکت اسپرم)
 • IUI (شستشوی اسپرم و تهیه حجم مناسب از آن با کیفیت بهتر از لحاظ حرکتی به منظور انجام IUI)
 • Slide Test (بررسي ميزان نفوذ اسپرم به موكوس در شرايط آزمايشگاهي)
 • Viability Test (تست زنده بودن اسپرم. در این تست اسپرم ها با روش آزمایشگاهی رنگ آمیزی می شوند و در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گیرند و درصد اسپرم های مرده محاسبه می شوند)
 • Sperm Function Test (انجام تست های مربوط به عملکرد اسپرم)